Røtter i Ynglingen

Da Ynglingen ble stiftet i 1868 var det få tilbud for unge menn i fritiden. Særlig var det mange unge læregutter fra landet som bodde på hybler rundt i byen som hadde lite å ta seg til. Flere av disse fant det interessant å være med i Ynglingen.

Gjennom årene dukket det også opp andre tilbud til unge gutter. Da var det flere som engasjerte seg i andre ungdomstilbud i byen. Mange som tidligere hadde vært med i foreningen bragte med seg sine erfaringer og kunnskaper til de nye foreningene de engasjerte seg i.

Stavanger Ynglingeforening og Stavanger Turistforening 1868 – 1887

Da Stavanger Ynglingeforening startet i 1868, hadde foreningen som mål

«å fremme medlemmenes personlige kristenliv og meddele dem nyttig opplysning.» De unge medlemmene kom regelmessig sammen til møter med andakter, taler og foredrag. Etter hvert var det noen medlemmer som syntes at foreningsmøtene var «for ensformige og tunge.» De unge hadde lyst til også å komme sammen til fester og dra på turer. Styret så seg derfor om etter noe som kunne være til underholdning og avveksling fra samværene slik de hittil hadde vært.

Omkring 1870 begynte derfor Ynglingeforeningen å arrangere turer for medlemmene sine. De åpnet også for       at de som ikke var medlemmer, kunne få bli med på turene. Disse hadde som mål å skape bedre samhold og trivsel blant medlemmene og håpet å skape interesse for Ynglingeforeningens kristne arbeid for andre.

Et mål med turene var også at de unge skulle bli kjent med nærområdene rundt Stavanger og videre rundt i fylket.

Etter hvert var det noen av medlemmene som ble mer engasjert i Ynglingens turer og mindre engasjert i foreningens øvrige virksomhet.

Flere av disse engasjerte seg derfor i Stavanger Turistforening da den ble startet i 1887. Noen ble også pionerer i Turistforeningens styrer og komiteer.

Gjennom Ynglingen hadde flere av disse fått erfaring både i organisasjonsarbeid og i å arrangere turer. Noen fortsatte som medlemmer i Ynglingen etter at de engasjerte seg i Turistforeningen, mens andre sluttet i Ynglingen.

Vi vil finne mange medlemmer i Ynglingens historie som senere har markert seg i Turistforeningens rekker.

Det finnes neppe noe belegg for å anta at det på noen måter oppsto noen former for konflikt mellom Ynglingeforeningens medlemmer og Turistforeningens medlemmer da medlemmer engasjerte seg i Turistforeningen. I alle år senere har det alltid vært engasjerte medlemmer av Ynglingen som også har vært medlemmer av Turistforeningen og hatt glede av denne foreningens tilbud.

Stavanger Symfoniorkester / Stavanger Byorkester.

Fra 1899 hadde Stavanger Ynglingeforening et lite strykeorkester satt sammen av noen unge medlemmer. Omkring 1925 hadde foreningen et orkester med en besetning «som kunne kalles symfonisk». Dette var det eneste orkesteret i Stavanger på den tiden med en slik besetning. Orkesteret fikk flere viktige oppgaver da byen markerte sitt 800 års jubileum. Omkring 1930 nådde orkesteret sitt høydepunkt.

I 1938 ble Stavanger byorkester stiftet. «Mange av Stavavanger Byorkesters dyktige musikere kom fra Konservatoriet i Asylgaten,» skrev Sigurd Tveterås i 75 års jubileumsboka til Stavanger kristelige ungdomsforening.  

Det var i Asylgata at Ynglingen hadde sine lokaler og Stavangerorkesteret av KFUM holdt til. Orkesteret ble lagt ned i 1983/84

Biblioteket

1882 flyttet Ynglingeforeningen inn i egne lokaler i Asylgata 6. Her fikk en innredet et leseværelse og et bibliotek der de unge medlemmene kunne oppholde seg. Åpningstiden var fra kl. 08.00 til kl. 22.00 hver dag, unntatt søn.- og helligdager. På leseværelset fant medlemmene både aviser og tidsskrifter.

De fleste unge hadde den gang ikke så lett tilgang slikt lesestoff andre steder i byen.

Biblioteket ble også flittig benyttet. Det hadde en boksamling på omkring 1000 bøker. Et år ble det registrert 200 låntakere som lånte 3500 bøker. En tid var utlånet så stort at låntakerne bare fikk låne ei bok om gangen.

Bibliotekets grunnstamme var egentlig Brødremenighetens boksamling som Stephan Due hadde gitt til Ynglingen. Da biblioteket ble avviklet i 1936, ble de fleste bøkene overlatt til Stavanger kommunebibliotek.

Stavangers markante rådmann og arbeiderpartipolitiker, Johannes Johnsen, var i sin tid leder for Ynglingens bibliotek.

Ynglingens bibliotek og lesestue ble lagt ned i 1936.