Viervenner møtes

Ernst Nordling minnes da Vier ble kjøpt for 90 år siden. Da Magne Nesvik flyttet fra Tasta til Stokka, kom han i prat med en av de nye naboene, en eldre Yngling, Ernst Nordling langt over 90 år. Under praten kunne han fortelle at han sin ungdom hadde vært med i Ynglingen og hadde vært særlig engasjert i foreningens landsted på Vier.

viergarden1930

I Ynglingens Jubileumsskrift 1968- 1943 kan vi lese:

Da Ynglingen kjøpte den gamle gården Vier i 1930, skjønte Hovedstyret at dersom en skulle makte å gjøre gården om til et viktig redskap i foreningens arbeid for barn og unge, så var det behov for mange hjelpende hender til å få arbeidet gjennomført. Her var oppgaver både av økonomisk karakter, og oppgaver som måtte løses praktisk. Hovedstyret oppnevnte derfor et eget Vierstyre som fikk ansvar for å rehabilitere Vier til et viktig redskap i foreningens arbeid for barn og unge. Gammelt inventar måtte fjernes og ny innredning måtte settes opp. Mye nytt utstyr måtte skaffes.

Medlemmene gledet seg. De tok i mot utfordringene og møtte opp til dugnader.

Slik har det siden vært fra den gamle gården ble innkjøpt til i dag.

ernstnordlingErnst Nordling

En av dem som ble ivrig med helt fra kjøpekontrakten ble undertegnet, var Ernst Nordling. Han var først kasserer i Vierkomiteen. Senere ble han formann.

I jubileumsboka blir Nordling nevnt  som et eksempel på hans engasjement for Vier. Her finner vi «timelistene» til Nordling:

Han arbeidet fra kl 15.00 til kl 02.30 og fra kl 17.00 til 09.30. Dessuten arbeidet han alene fra fredag kveld kl 21.00 til 02.30 og så fra lørdag morgen til kl 08.00 til kl 17.00 lørdag ettermiddag ( «5 em til 1 ½ natt. Og fra 5 em til 9 ½ morgen. Nordling arbeidet solo fra fredag kveld 9 ½ til 2 ½ morgen og lørdag morgen kl 8 til 5 em.»)

Da Vier ble høytidelig innviet i «fint sommervær» den 7. juni 1931 med 300 mennesker til stede, ble Vierkomiteen takket «med anerkjennende ord for godt arbeid.» « En  særlig takk ble rettet til komiteens formannen Ernst Nordling.

Dugnadene på Vier der unge og eldre har møttes til praktisk arbeid har betydd mye for den enkeltes utvikling både religiøst og sosialt.

Dagens Viervenner står på for fullt med å rehabilitere landstedet slik til glede fort dagens ynglinger.