Ynglingen av 1882 - Ynglingen 1919

ynglingen1882og1919Folk som før og etter krigen, 1940-45, sto og så Folketoget i Stavanger 17. mai la merke til at to av byens musikkorps gikk under faner med «Ynglingen» i navnet. Det ene kalte seg «Ynglingen 1882» og det andre kalte seg «Ynglingen 1919». Hvordan kan dette ha seg? spurte de som så på. Har Ynglingen virkelig to musikkorps?

Forklaringen var:

Etter at verdenskrigen var brutt ut (i 1914) ble det vanskelig å holde korpset sammen, da det støtt var en del av medlemmene som måtte møte i militæret på nøytralitetsvakt. Dette var på den tiden det ble opprettet flere skolekorps rundt i byen. Ynglingen ville gjerne prøve å skaffe friske krefter til sitt musikkorps. Det gikk ganske bra med det musikalske, men meningene løp ikke helt sammen med foreningens interesser.  Etter kort tid ble korpset løst fra foreningen.

Ikke lenge etter ble det arrangert en hyggelig krabbefest ute hos Mydland i

Rosenli. Her møtte også noen av de gamle musikantene. Disse ble enige om å gå i gang igjen med det gamle korpset. Men dirigent hadde de ikke råd til å holde. Imidlertid var ett medlemmene, herr Danielsen, villig til å svinge stokken en tid fremover. Dessverre døde herr Danielsen og korpset sto igjen uten dirigent. Styret i Ynglingen kom da med tilbud om å lønne en dirigent. Dette tilbudet mottok korpsmedlemmene med «stor takknemlighet.»

Organist Eriksen ble ansatt som dirigent, og «han forsto å få karene til å blåse.»

Det var på denne tiden at korpset begynte å kalle seg «Ynglingen av 1882». Dette var etter at guttekorpset gikk ut av foreningen og tok med seg det gode gamle navnet «Ynglingen.»  Kilde: Ynglingens jubileumsskrift av 1943 side 146 – 156.

Ynglingeforeningen var ikke glad for at et korps, som ikke tilhørte foreningen, kalte seg for Ynglingen.

I et leserbrev i Stavanger Aftenblad fra 22.10.1919 skrev, Rasmus Haaland, formann i Ynglingeforeningen:

«Musikkorpset Ynglingen har avertert en konsert i Parken onsdag kveld. Jeg skal i den anledning faa lov at oplyse at dette korps ingen forbindelse har med Stavanger kristelig ungdomsforening. «Ynglingen» var i en aarrekke navnet på det korps som stod tilsluttet «Stavanger Ynglingeforening og senere gikk over i Stavanger kristelige ungdomsforening da Ynglingeforeningen sammen med U.K.K.F. (Unge Kvinners Kristelige Forening) dannet denne. Da det gamle korps blev opløst og et nyt startet, overtok det nye (korpset) navnet, og det kunde der kanskje ikke være saa meget at si på, saa lenge det stod tilsluttet foreningen. Sidste halvpart av forrige foreningsaar blev imidlertid korpsets optreden slik, at samarbeidet med foreningen blev umulig. Korpset er derfor opløst og har levert sine instrumenter til foreningen. Saa vidt jeg har bragt i erfaring har medlemmene av det opløste korps dannet et nyt, og det er disse som uden videre har tat seg den frihed at benævne sig «Ynglingen.» En tilsnikelse som er desto usmakligere som det jo er en kjendt sak at «Ynglingen» endnu blant folk brukes om Stavanger kristelige ungdomsforening.»

Ynglings musikkorps av 1982 ble oppløst i 1977. Korpsets siste dirigent var Kåre Andreassen. Han opplyser at korpset da hadde så få medlemmer at det hadde ingen hensikt å fortsette.