Ynglingeposten oktober 2014

Kjære Ynglingevenner

Dette nummeret av Ynglingeposten handler blant annet om Bærekraftutvalgets innstilling og det arbeidet Foreningsstyret vil gjøre i tiden fram til årsmøtet i februar.
Men før det: Litt om alt som skal skje:

Gamle og nye venner møtes.....

Datoen for årets vennefest er 9. november, en søndagskveld kl 19.30 Programmet vil bære preg av Madgaskarturen som mange både gamle og nye Ynglingevenner var med på. Sky Sing synger og Kian Reme taler. Kian er dialogprest i Stavanger, i den rollen møter han mange mennesker med andre livssyn enn det kristne. Tema for talen er «dialog eller monolog».

Som vanlig mye god mat og tid til en god drøs.

Ynglingen familie i vekst

Lørdag 18. oktober kom nærmere 100 til lek og grøt i Ynglingen. Boltreplass og lørdagsgrøt slo virkelig an blant flere av barnefamiliene i Stavangerområdet. Det som startet med en kjerne på rundt 30-40 er nå i ferd med å vokse seg til hundre...

Mange vil ha et godt, kristent felleskap i Ynglingen. YNGLINGEN FAMILIE tilbyr dette gjennom flere arrangement fordelt på hele året. Det er Vierturen i juni som er utgangspunktet. Neste arrangement ut er juletrefest Lørdag 10. januar 2015! Det blir tradisjonelt gjennomført med godtepose, nisse og juletregang.

YNGLINGEN FAMILIE har egen side på facebook den finner du ved å bruke denne adressen: https://www.facebook.com/groups/144125595759768/ eller søk på Ynglingen familie i Google.

Ynglingen familie inviterer til voksenkveld 13. november kl 20.00 . Tema er «hverdagstro i en travel hverdag» v/ Helge Hansen.

Lille-lørdag 26. november 19:30 med 80 talls musikk

Lille-lørdag er Ynglingens aktivitetstilbud til alle voksne i sin beste alder. Hyggelige samlinger kombinert med inspirerende foredrag og et tydelig hint av "veien blir til mens vi går" er den enkle oppskriften.
Det virker som det er marked for sang på Lille Lørdag. Hans Eivind tar med seg noen musikervenner og inviterer til sang og spiller låter fra 80-tallet og noen enda lenger tilbake i tid når vi møtes den 26.november.

Er du tidligere yngling som ønsker å vende tilbake, eller er du nysgjerrig på Ynglingen - bli med, og ta gjerne med deg en venn!
Alle tar med et lite bidrag til kveldsmat som vi spiser sammen.
Hjertelig velkommen! :-) Ta gjerne med en venn eller flere!

Julemesse 22.november

Salg av julepynt, håndarbeider, julekaker og julegodt.
Kafè, lotteri og stor stemning for både store og små.
Har du lyst å bidra med ting til julemessen, kan det leveres fredagen.

Ynglingen-gjeng til Madagaskar

I perioden 2.-13. oktober var 18 ungdommer og 7 ledere fra Ynglingen på tur til Madagaskar. De besøkte første dag to prosjekter i hovedstaden Antananarivo drevet av YWCA Madagaskar hvor de først fikk besøke et fritidssenter hvor ungdommer lærte diverse håndarbeid til bruk i anskaffelsen av egen jobb. Videre gikk turen til et prosjekt med fokus på opplæring i hvordan å stå opp mot korrupsjon, hvordan ta ansvar for eget liv og lokal- og storsamfunn, og ikke minst hvordan bekjempe fattigdom.

Videre gikk turen til Antsirabe og NMS' gamle misjonsstasjon, nå Lovasoa. I tre dager var gruppen i Antsirabe hvor massevis av klær og leker som var medbrakt fra Norge ble utdelt, og hvor barn og ungdommer virkelig fikk være ungdommer sammen når man sang og danset for hverandre, spilte fotball sammen og lekte sammen på tross av språklige og kulturelle barrierer. På et barnehjem ble det for mange et stort høydepunkt å høre latterhyl i en heidundranes vannkrig!

Madagaskar åpenbarte seg som et vidunderlig og vakkert land når turen gikk via jungelen til kystens vakre strender for å gi både ungdommer og ledere en anledning til å sortere og fordøye alle ulike inntrykk før nesen ble vendt hjem mot en travel hverdag i et nå høstkaldt Norge. Særdeles lange kjøreturer og et magevirus som berørte nær sagt alle reisende viste Ynglingens ungdommer seg som en gjeng med et levende engasjement for andre, langt mer vanskeligstilte mennesker enn oss selv. Alle viste et beundringsverdig pågangsmot og hjertelig omsorg både for hverandre og ikke minst de flott gasserne man fikk komme i kontakt med! Vi gleder oss til å se alle disse flott egenskapene få vokse og bidra til å gjøre en forskjell - både på Madagaskar, i Ynglingen og i verden!

Bærekraftutvalget og vegen videre

Bakgrunnen for at Foreningsstyret nedsatte Bærekraftutvalget, var at Ynglingens medlemstall er synkende. Det har vært en tendens i mange år, og blir etter hvert en utfordring vi må ta på alvor. I tillegg til at vi blir færre, blir de medlemmene vi har eldre.
Driftskostnadene til foreningsbygget på Lassa, energi, vedlikehold og lønn til driftsleder og vaktmester, dekkes inn av leieinntekter og medlemmers kontingenter, gaver og dugnader.

Hvis vi ikke blir flere – og yngre, vil vi ikke greie dette om noen få år.
FS vil gjerne sette inn tiltak som kan styrke medlemsmassen og fornye programsiden
På denne bakgrunn fikk Bærekraftutvalget sitt mandat av FS i april 2014.
Bærekraftutvalget har nå avgitt sin innstilling.

Utvalget hadde som premiss for sitt arbeid at de skulle vurdere foreningens økonomiske stand og stilling, i et kort og et langt perspektiv, men med det klart uttalte formål at foreningen skulle skaffes handlingsrom til å ansette to medarbeidere.

Utvalget har sagt at dette i praksis tilsier at foreningen må ha en inntekt på 1.5 mill som kan gå til lønn.

Utvalget ser det som mest realistisk at foreningens landsted på Vier blir solgt og at pengene fra salget blir benyttet til å nedbetale foreningens gjeld som er et lån på 29 mill knyttet til byggingen av barnehage, mellombygget og renoveringen av foreningsbygget.
Stavanger kommune betaler i dag leie for barnehagen som dekker renter på lånet. Dette er i størrelsesorden 1,5 mill, altså det det vil koste å ansette to personer.

Øvrige leieinntekter fra hyblene på toppen av bygget og SFO i kjelleren vil dekke driftsutgiftene på foreningsbygget, renhold, energi, vaktmester og vedlikehold.
*
FS har tatt utvalgets innstilling til orientering, men ikke sluttet seg til konklusjonen om å selge Vier.

FS vil at foreningens medlemmer og avdelinger skal trekkes inn i diskusjonen.om framtida. FS enig i at noe må gjøres, men mener at vi må bruke noe tid på å konkludere – basert på innspill fra medlemmene.
FS ser det som sin oppgave å legge fram for årsmøtet i februar et forslag til en langsiktig løsning for foreningens økonomi og foreningens muligheter til å realisere sitt formål som er å drive kristent barne- og ungdomsarbeid i Stavanger.

Før vi kommer til årsmøte, må FS vite at flere modeller for framtidig drift er vurdert. Vi må vite hvilke handlingsalternativer som er utredet og begrunnelsen for at den ene er valgt foran de andre.

FS vil presentere for medlemmene et opplegg for samtale og diskusjon i avdelinger, styrer eller andre sosiale sammenhenger der Ynglingefolk møtes.

Det skal åpnes for å ta imot innspill fra alle engasjerte medlemmer og avdelinger og planlegges en kafekonferanse om temaet.

På sitt neste møte 10. november skal FS vedta opplegget for veien videre mot årsmøtet.

Andakten

Da Paulus skrev brev til menighetene i Efesos eller Korint eller Rom var det nok et eller annet som hadde opprørt han. Vi kan lese oss til noe, men alt får vi aldri vite. Han ramser opp alt som er galt i menigheten i Galatia, 15 ulike laster –«og mer av samme slaget» legger han til! ( Gal 5)

Vi må tro at han var godt orientert, men hva svarte de? Ble de provosert, bare overså de han, eller ga de han rett og gjorde som han sa.
Et Paulusbrev til Ynglingefolk i 2014, hva ville det handlet om?
Kanskje om å ta ansvar. Om å ta ansvar for flokken, for ungdommen og for byen. Om å ta ansvar for det kristne barne- og ungdomsarbeidet i Ynglingen og på Vier, «og mer av samme slaget»
Og hva ville vi svart?

At vi ikke hadde råd til å ansette verken prest eller miljøarbeider. At de fikk ta ansvaret som hadde egne barn i foreningen, at det nå ble for mye mas om penger. At vi hadde så mye annet...

Han hadde sannsynligvis ikke likt det han hørte og lest oss teksten. Hadde han kalt oss selvtilfredse og smålige? – og lagt til; «Jeg har sagt dere det før, og jeg sier det igjen. «De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike, men Åndens frukt er» :
Ja hva mon tro?

Kanskje: optimisme, giverglede, raushet, medlemskontingent og lodder

Med hilsen
Foreningsstyret