Ynglingens historie 1806-2018

Vi er en gruppe medlemmer som på eget initiativ har forsøkt å skaffe oversikt over Ynglingens historie de siste femti årene.

Gunnar har i mange år fungert som kontaktperson mellom Stavanger Byarkiv og foreningen. Alle tre har skrevet en rekke artikler og innlegg på Ynglingens hjemmesider knyttet til 150 års jubileet.

Ved gjennomgang av Ynglingens årsmeldinger og månedsblad i tiden 1968-2020 foreligger nå et dokument for de siste 50 årene.

Vi har også utarbeidet et Hoveddokument med oversikt over foreningens historie  1868-2018.

Det har i tiden fra 1968 vært vanskelig å finne tilbake både årsmeldinger og eksemplarer av Månedsbladet.

Vi ser det som viktig at Ynglingen har gode rutiner for å ta vare på viktig arkivmateriell

Stavanger, 2019

Magne Nesvik, Gunnar Langvik, Kjell A. Jensen

Les mer …

Vier i nyere tid 1973 - 2018

Viers forhistorie fra 1930 til 1943, er på en fortreffelig måte beskrevet av H.G.Sønneland i et hefte i forbindelse med foreningens 75 års jubileum,  

Kjell A Jensen, har i sitt hefte «Med Viervåg dro vi avsted» beskrevet tiden fra 1942 til 1972 med en personlig beskrivelser av livet på Vier på denne tiden.

Denne artikkel er et forsøk på en beskrivelse av hvordan  landstedet Vier har utviklet seg fra 1973 og frem til våre dager.

Les mer …

Ynglinger skøytet sammen på Mosvannet

Både i årene under krigen og årene etter var det et rikt skøyteliv på Mosvannet når isen hadde lagt seg og det var blitt «skøytelov.»

Barn og unge samlet seg gjerne om ettermiddagene og kveldene for å ha det moro på isen.

Les mer …

Vierminner og krabbefester

Tenk deg at du en vakker sommerdag står på fortauet utenfor slakter Idsøe i Verksgata. Året er 1943. Bortover gata kommer en flokk gutter i tiårsalderen på vei mot Bagarbryggå. De bærer svære, tunge ryggsekker med soveposer, ulltepper eller. dyner under ryggsekklokket. Det er så vidt guttene klarer å holde balansen.

Les mer …

Oversikt Ynglingens historie gjennom 150 år 1868-2018

På 1820 og 30 tallet oppsto kristelige ynglingeforeninger i Sveits og Tyskland,På 1820 og 30 tallet oppsto kristelige ynglingeforeninger i Sveits og Tyskland,i England 1840 og i Amerika ti år etter.

1860

  • Ynglingebevegelsen kommer til Norge v/ Peter Waage etter studietur til Paris/Berlin

1867

  • Peter Hærem begynner sitt arbeid blant læregutter i Kristiania V/Pipervikens Asyl.

1868

  • Peter Hærem på studiereise i Tyskland. Besøker etterpå Stavanger. Samler en
  • Gruppe venner hjemme hos sin bror Rasmus i Nedre Strandgate.
  • Ynglingen blir stiftet i kjøpmann Loss hus i Øvre Holmgate. Lover og vedtekter ble vedtatt. Ca. 50 til stede.
  • Søndag 8.nov. ble foreningen høytidelig innviet v/forstander Eckhoff med navnet Unge Mænds kristelige Forening.
Les mer …

Kvinner i Ynglingehistorien

ragnhildhaeremKristent Kvinneforum markerte Ynglingens 150-årsjubileum i desember 2018. Magne Nesvik fortalte om kvinner i Ynglingehistorien


Kjære KFUK-ere. Gratulerer med 150-årsjubileet.

Ynglingens 150-årsjubileum blir markert i år, men det er jo egentlig en «guttegreie». Da Stavanger Ynglingeforening så dagens lys en novemberdag i 1868, var det ingen som tenkte at dette skulle være en forening for begge kjønn. Vi er midt mellom 1814 og 1905, to store begivenheter i norgeshistorien som gikk sin gang uten kvinnelig deltakelse på Eidsvoll og heller ikke kvinnelig stemmerett da nasjonens menn voterte om styreform.

Les mer …

Lange linjer og typiske trekk

Magne Nesviks tale på Ynlingens 150-års jubileumsfest 24.november 2018

Kjære Ynglingevenner

Vi må ta fantasien i bruk. Vi skal tilbake til 1868. Byen vår har nettopp vært vertskap for en regatta. Små og store båter fra hele kysten har vært på besøk. Det var den tids «tall ships race» og stemningen i byen var ikke mindre ladet den gang enn den var nå sist sommer, selv om båtene var mindre og trengselen langs kaikanten likeså.

Les mer …

Senior Ynglingen 25 år - 2018

I 2018 holdt Kjell Jensen et innlegg i forbindelse med 25 års jubileet til Senior Ynglingen. Dette innlegget er gjengitt her.


Fra Bergsmauet 2 på Straen til Ynglingen på Lassa

Midt på 18 hundre tallet bodde den ressursterke enken, Ragnhild Hærem, i et lite hus i Bergsmauet 2 i Gamle Stavanger. Her bodde hun sammen med sine 7 barn. 5 jenter og to gutter. Hun hadde et inderlig ønske om at de to sønnene, Peter og Rasmus, måtte vokse opp til et liv i Herrens tjeneste. Dette ønsket ble senere oppfylt.  

Ragnhild tok en tid del i samlingene til haugianerne i Stavanger, men fant seg ikke til rette her og gikk derfor over til herrnhuterne i Brødremenigheten. Disse var mindre opptatt av synd og mer av nåde. Dessuten var herrnhuterne kjent for å ha gode skoletilbud.

Dette benyttet enkefru Hærem seg av for sine barn. Ragnhild Hæren minnet stadig de to sønnene om at «den som vil gjøre noe for folket må begynne med barna og de unge.»

Les mer …