Stavanger St.Svithun Y's Men's klubb

Stavanger St.Svithun Y's Men's klubb er en ren mannsklubb med røtter i Ynglingen i Stavanger. Da den ble chartret, den 16.04.1982 hadde medlemmene en klart lavere gjennomsnittsalder enn medlemmene i Stavanger Y's Men's klubb.

Klubben har basert sine tjenesteoppgaver på dugnadsinnsats av forskjellig slag i Ynglingen. Blant annet har klubben hatt det tekniske ansvaret for oppsetting og rydding i forbindelse med KFUM-kameratenes salgs-utstillinger av kunst to ganger i året. Klubben også tatt over ansvaret for salg av juletrær som Stavanger Y's Men's klubb tidligere har drevet. Også denne klubben har drøftet å åpne for kvinnelige medlemmer uten at det er ført med seg noen endringer hittil.

Klubben har 14 medlemmer i 2018.

Lassa Y's Men's klubb

Klubben ble chartret den 30.10.1992 samtidig med Bekkefaret YMC og har både kvinnelige og mannlige medlemmer. Klubben er den tredje som har sine røtter i Ynglingen i Stavanger. Initiativ til klubben ble tatt av kvinnelige medlemmer av Ynglingen og tidligere medlemmer av Stavanger Y's Men's klubb. Klubbens primære oppgave er å støtte Ynglingens barne- og ungdomsarbeid. Dette gjør en ved produsere ting til Ynglingens julemesse, være medarrangør av Ynglingens loppemarked, og delta i Ynglingens medlemsutlodning. Klubben har noen år hatt store inntekter ved kundeveiledning og passasjertelling for NSB.

Klubben har i jubileumsåret 2018 38 medlemmer.

I forbindelse med klubbens 20 års jubileum ga klubben ut et verdihefte som beskriver virksomheten. Dette dokumentet finnes tilgjengelig på denne lenken

Ørnepatruljen i første tropp av Stavanger KFUM speidere

ornepatruljen

Troppen ble ledet av Otto John Espedal. Hans Jakob Andreassen var troppsassistent. Troppsmøtene ble holdt i KFUK-huset i Dronningens gate 12.

Bildet er fra 1946 da Ynglingen enda holdt til i Asylgaten 6.

Her var ingen lokaler tilpasset patruljemøter. Ørnepatruljen fikk holde sine møter i et lite kjellerlokale i Storhaugveien 28 i min bestefars hus.

Om vinteren var det vanskelig å holde møter her da rommet ikke var oppvarmet. Vi ser på veggtavla i bakgrunnen at patruljen var opptatt av å gå gjennom historien om Det norske flagget.

Ørnepatruljen ble ledet av Rolf Nordin med Einar Ådnøy som patruljeassistent. På bildet ser vi fra venstre: Bernt Helgeland, Øivind Andersen, Kjell A. Jensen, Knud Holm, Rolf Nordin, Einar Ådnøy, Rolf Olsen, Ernst Søyland.

Kjell A. Jensen

Ynglingen 1868

ynglingen logo 150år line

Unge Mænds Kristelige forening ble stiftet i 1868 med omlag 50 medlemmer i lokalene til kjøpmann Loss i Øvre Holmegate 24. Det ble etter kort tid alminnelig å kalle foreningen for Ynglingen. Det var Peter Hærem som tok initiativet sammen med sin bror Rasmus til å starte en forening basert på det Peter hadde sett av Ynglingeforeninger i Tyskland da han reiste rundt der sommeren 1868 som utsending fra Israelsmisjonen.

Søndag 8. november 1868 ble lokalet i Loss huset innviet som foreningslokale og foreningen ble formelt stiftet. Christian Oftebro ble valgt til formann. Det første styret besto av bokhandler M. Gabrielsen, kjøpmann H.T.Gulliksen, skolestyrer H. Halvorsen, handelsbetjent B. Henriksen, skipsbyggmester R. O. Hærem, garver R. Michalsen og kjøpman T. Widvey. De valgte forstanderskap besto av forstander i Brødremeningheten Stephan Due, forstander for Misjonsskolen E. F. Eckhoff og skomaker R. Knoph.

Samtale og foredragsmøter ble arrangert hver torsdag og søndag. Foreningen arrangerte kveldskurs i norsk, regning og engelsk, samt etablerte en fin bok og bladsamling til stor glede. Det var ikke så vanlig med bøker den gangen og det ble snart så mye som 2000 registrerte utlån i året fordelt på 200 lånetakere. i Stavanger området bodde det ca 17000 mennesker den gang, og lesesalen i Ynglingen ble et populært møtested for de unge som ønsket å lese, spille sjakk, domino og lignende.

asylgata6 1881

I november 1881 var det innvielsesfest i eget hus. Det var Dues hus i Asylgaten 6 (hvor senere  Bøndenes Hus ble bygget på 1960 tallet). Til 25 års jubileumet kom det 700 personer og da stod et nytt tilbygg med festsal klart - Duesalen som sees til venstre i bildet.

Driften av Ynglingen var avhengig av gaver. Kontingenten var 15 øre og ble foreslått redusert eller sågar fjernet for å kunne nå ut til flest mulig av unge. 

I 1895 fikk Ynglingen sin første sekretær  - Peter Hognestad. Bibeltimene var stadig det faste holdepunktet og festene samlet fullt hus.

Kvinneforeningen, KFUK og Hvite Kors gikk inn i Stavanger Kristelige Ungdomsforening i 1907, og da kom Cecilie Tvedt i det første styret etter sammenslåingen. Cecilie Tvedt var også den som fant landstedet Vier.

Sommeren 1940 solgte foreningen en del tomter av utmarken på Vier. Dette gav kjærkomne midler inn til foreningen som var i en økonomisk krise da.


På sidene her har vi samlet informasjon og dokumenter fra 150 års historie. 

Ønsker du å bidra med tekst og/eller bilder så kan det sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ynglingen 1943 - 75 års jubileum

ynglingen logo 150år line

Sommeren 1940 solgte foreningen en del tomter av utmarken på Vier. Dette gav kjærkomne midler inn til foreningen som var i en økonomisk krise da.

I 1943 var det 75 års jubileum. 

Her er lenke til boken som ble utgitt i forbindelse med 75 års jubileet.

 


På sidene her har vi samlet informasjon og dokumenter fra 150 års historie. 

Ønsker du å bidra med tekst og/eller bilder så kan det sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ynglingen 1968 - 100 års jubileum

ynglingen logo 150år line

Her finner du boken som ble utgitt i forbindelse med 100års jubileet.

 


På sidene her har vi samlet informasjon og dokumenter fra 150 års historie. 

Ønsker du å bidra med tekst og/eller bilder så kan det sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

KFUM-kameratene 50 år. 7.februar 2013

Da KFUM-kameratene fylte 50 år, holdt Einar Dagsland festtale under jubileumsmarkeringen i Ynglingen. Talen var så interessant at jeg synes den bør få sin plass på Ynglingens historie-hjemmesider. Dessverre er siste delen av talen blitt borte, men den fotballkampen Einar omtaler er det andre som husker svært godt. Vi har bedt målmannen fra den omtalte Brusandkampen, Harald Nilsen fullføre der Einar sluttet og fortelle litt mer fra det aller første året i KFUM kameratenes historie.

Les mer …

Otto Jensen

ottojensenOtto Jensen kom til St. Petri menighet i 1899 hvor han ble res. kap.

Han var født i Kongsberg og kom til Stavanger fra Berg, hvor han var res. kap. I 1898 ble han dr. teol. 

Otto Jensen ble ansett som en fremragende forkynner og samlet alltid svært mange mennesker ved sin talerstol. Også ellers i byen ble hans store arbeidskapasitet benyttet. Han satt i skolestyret og han var med i Stavanger Kristelige ungdomsforening hvor han var formann i periodene 1888-1889 og 1900-1901. 

St. Petri kvinneforening for N.M.S ble stiftet i hans hjem i 1899.

Residerende kapellan i St. Johannes menighet, Nils Aalvik ble utnevnt i 1905 som Otto Jensen's etterfølger i St. Petri, da Otto Jensen ble sokneprest i Skjeberg. Otto Jensen ble kirkestatsråd i 1906 før han i 1917 ble biskop i Hamar.

 

 

 Kilde : St. Petri menighet gjennom 100 år

Formenn Ynglingen 1868-2018

Ynglingeforeningen hadde fra gammelt av et forstanderskap som var et nyttig og velment styre fra stifternes side. Men etter hvert som de sittende styrer viste seg å være solide og dyktige, ble forstanderskapet overflødig, og på generalforsamlingen i 1910 ble forstanderskapet opphevet.

I perioden mellom 1910 og 1948 var det fra tid til annen lansert forslag om at forstanderskapet skulle opprettes igjen, men det skjedde ikke. 

Les mer …