Otto Jensen

ottojensenOtto Jensen kom til St. Petri menighet i 1899 hvor han ble res. kap.

Han var født i Kongsberg og kom til Stavanger fra Berg, hvor han var res. kap. I 1898 ble han dr. teol. 

Otto Jensen ble ansett som en fremragende forkynner og samlet alltid svært mange mennesker ved sin talerstol. Også ellers i byen ble hans store arbeidskapasitet benyttet. Han satt i skolestyret og han var med i Stavanger Kristelige ungdomsforening hvor han var formann i periodene 1888-1889 og 1900-1901. 

St. Petri kvinneforening for N.M.S ble stiftet i hans hjem i 1899.

Residerende kapellan i St. Johannes menighet, Nils Aalvik ble utnevnt i 1905 som Otto Jensen's etterfølger i St. Petri, da Otto Jensen ble sokneprest i Skjeberg. Otto Jensen ble kirkestatsråd i 1906 før han i 1917 ble biskop i Hamar.

 

 

 Kilde : St. Petri menighet gjennom 100 år

Formenn Ynglingen 1868-2018

Ynglingeforeningen hadde fra gammelt av et forstanderskap som var et nyttig og velment styre fra stifternes side. Men etter hvert som de sittende styrer viste seg å være solide og dyktige, ble forstanderskapet overflødig, og på generalforsamlingen i 1910 ble forstanderskapet opphevet.

I perioden mellom 1910 og 1948 var det fra tid til annen lansert forslag om at forstanderskapet skulle opprettes igjen, men det skjedde ikke. 

Les mer …

Nyåpning av naust Vier

thumb naustet2017Naustet på Vier har vært i dårlig stand i mange år, men 6. juni 2017 ble det «nyåpnet» etter totaloppussing. Prosjektet startet med en erkjennelse vinteren 2015/2016 av at naustet knapt ville tåle en høststorm til. Bærende konstruksjoner var sterkt skadet av råte, det var utette tak og knapt noen del som kunne sies å være i god stand. Samtidig var og er naustet en vesentlig del av det gamle gårdsanlegget på Vier, trolig fra siste del av 1800-tallet. Byggemåten er spesiell for Vestlandet, det er grindbygget og ligger et sted hvor det er sannsynlig at det har vært naust så lenge det har vært gård på Vier.

Les mer …

Andreas Sandvold

Da jeg var i tenårene, var Andreas Sandvold sekretær i Ynglingen. Han var egentlig sekretær i to perioder. Først i årene 1933 til 1935 og så i årene 1945 til omkring 1950. I årene fra 1935 til fredsåret 1945 studerte han teologi i Oslo.
Han tok over sekretærstillingen etter senere domprost Enok Ådnøy i 1945. Andreas Sandvold kom til å bety mye for mange unge i årene han var sekretær i foreningen.

Les mer …

Jan Erik holder på hemmelighetene.

Jan Erik Løkken er vaktmester på Vier. Han tilbringer store deler av året på landstedet og kan fortelle lenge og vel om alt det som har skjedd på Vier de siste 20 årene. Men han holder også på noen hemmeligheter.

Les mer …

Ynglingens storhetstid

Ynglingens andre storhetstid kan vi vel kalle perioden på 60 og 70-tallet da barn og unge fylte opp lokalene i Madlaveien 24. Vi gikk på Barnas Hyggetime. i Guttassen og YAG, reiste til Vier og trente på Kiellandsmyrå.
Henrik Jacobsen kåserte om glansdagene i Y's men. Her kan du lese om Henriks mange gode minner fra barne- og ungdomsår i Ynglingen.

Les mer …

Ynglingeposten oktober 2015

Vedlagt følger høstens utgave av Ynglingeposten. Her kan du lese om Gudstjenesten i Petri søndag 18. oktober som blir en storsamling av ynglinger og med innsettelse av vår nye foreningssekretær, Margot Tangen, som et høydepunkt. Men det står mye mer også...om sommerens leirer, om KITT og klubb, om, nye og gamle venner som blir avlyst i år, om kloakk på Vier og enda mye mer.
Hilsen Hovedstyret.

Les mer …