Ynglingeposten Desember 2014

Desemberutgaven av Ynglingeposten. Les mer om:

 • Kviss, Kvess Kapell
 • Feire Jul
 • Julemesse, juletrær og julebord
 • Medlemsutlodningen
 • Bærekraftutvalget
 • Bispevisitas
 • Julebord for frivillig stab
 • Andakten
Les mer …

Ynglingeposten august 2014

Vel overstått sommerferie.

Hjulene ruller igjen etter en lang og begivenhetsrik sommer med unormalt mye godt og tjenlig vær for de av oss som hadde sommerleir som en del av programmet.

Les mer …

Ynglingeposten, juni 2014

Kjære Ynglingevenner

Lille Lørdag på en onsdag

Et nytt tilbud for voksne hadde kick off onsdag 4. juni. «Lille lørdag på en onsdag» ga mange noe å tenke tilbake på, og det var også hensikten. Vi håper å kunne bli et nytt tilbud til voksne som har hatt gode opplevelser i Ynglingen tidligere, men også nå voksne som kan tenke seg et miljø og som gjerne har barn og ungdommer i Ynglingen nå.

Vi var ca 20 voksne som stilte på arrangementet . Alle hadde med seg litt kveldsmat og kvelden startet med et godt måltid. Mange av de frammøtte har hatt tilknytning til Ynglingen, men det var også noen «nye». Kari Holm fortalte om lille lørdag-konseptet og vi fikk god respons rundt bordene. Tor Magne Nesvik var invitert til kveldens innlegg som hadde fått tittelen «Templer på Manhatten» Han fortalte fra en studietur tiol New York og ulike gudstjenester som de hadde deltatt på. Han utfordret oss rundt bordene vedrørende deltakelse i kirken og om kirken har funnet sin «riktige» Gudstjenesteform. Vi ble enige om at et spennende første steg kunne være å delta på alternativ messe i St.Petri på torsdager.

Vi fikk også god respons på å synge sammen og Hans Eivind hadde kopiert opp sanger, men måtte supplere undervegs fordi sanggleden tok overhånd...

Til slutt tok vi en runde rundt bordet og det er allerede tre av deltakerne som ønsker å dele aktuelle temaer på kvelder utover høsten.

Vi gleder oss til fortsettelsen og tar gjerne imot nye medlemmer.

Les mer …

Vier -  historiske holdepunkter

1930:

 • Ynglingen kjøper landstedet av Knut Vier for 6800 kroner. Eiendommen bestod av 12 mål innmark og 160 mål utmark. Berit Espedal og broren, Knut, var de første barna som fikk være med til Vier, etter at landstedet var innkjøpt.

1931

 • Landstedet innvies.

1940

 • En flokk medlemmer evakuerer til Vier den 9. april. Foreningen selger hyttetomter langs veien mot Eltervåg.

1942

 • Den første GA-leiren blir arrangert.

1946

 • Den første distriktsspeiderleiren for KFUM-speiderne, sammen med gjester fra dansk FDF, blir arrangert.

1947

 • Det første sovehuset blir bygget.

1954

 • Det gamle hovedhuset blir revet. Nytt og større hovedhus blir bygget i samme stil som det gamle.

1967

 • Ny fløy med toaletter, dusjer, husfarbolig, speiderloft og vedskjul blir bygget.

1979

 • Kapellet blir bygget i materialer fra den midlertidige kirken i Bekkefaret.

1998

 • Hovedstyret satte ned et utvalg som skulle utvikle planer for utrustning av landstedet. Stor tomt vest for naustet selges for 1,5 millioner kroner.

2000

 • Det gamle sovehuset blir revet 26/10. Årsmøtet godkjenner planer for rehabilitering.

2003

 • Nytt sovehus blir innviet den 25. mai.

2005

 • Foreningen feirer 75 års-jubileum for landstedet. 

 

Ynglingeposten Mars 2014

Kjære Ynglingevenner

Årsmøtet for 2013

Stavanger KFUK-KFUM har hatt årsmøte og valgt nytt styre. På årsmøtet var det ingen kandidat til ledervervet, så den posten må vi vente med til det har vært avholdt ekstraordinært årsmøte den 28. april.

Det har imidlertid lykkes oss å finne en god kandidat. Når vi møtes den 28. april, stiller Olav Klungtveit til valg som foreningsleder, og det skal vel noe til at han ikke blir valgt!

Les mer …

Ynglingeposten desember 2013

Feire jul –  SkySing i  Petri kirken for 44. gang

201312 feirejulVi fikk  møte et Sky SING i toppform  i Petrkirken til korets årlige julemarkering.

Det sprudlet av sangglede – av fiffig korregrafi, soloer på gitar og piano, solister og blåsere denne kvelden. Harald Eriksen i kjent stil med ny rød sløyfe setter som alltid tonen for koret og den litt særpregede varianten av en julekonsert som Sky SIng presenter.  Når koret skal takke i programbladet er det først og fremst  «en takk til Gud og  Jesus og de», så kommer sponsorene, alle hjelperne og så til slutte «en lite takk til oss selv for tålmodighet, målbevissthet og dyktighet»

Les mer …

Ynglingeposten Oktober 2013

KFUK– Ringen feirer 100-årsjubileeun; Hipp Hipp Hurra!

5. november kl 18.00 (merk tiden!) markerer Ynglingens eldste underavdeling sitt 100-årsjubileum. Det skjer i Hæremsalen, i 2. etasje i Ynglingen, og generalsekretær i Norges KFUK-KFUM Adelheid Firing Hvambsal er hovedtaler .

KFUJK-Ringen er foreningens «Grand old ladies». Ingen i Ringen har vært med fra starten av, men mange av de som nå utgjør medlemsflokken, kan vise til 50, 60 og gjerne 70 års medlemsskap i foreningen.

Frøydis Zakariassen inviterer på vegne av KFUK-Ringen KFUK-ere i alle aldre til fest. Yngre KFUK-erer som leser om jubileet her, kan kanskje ta med seg mor eller en tante med bakgrunn i Ynglingen. For dere som er trofaste medlemmer, er dette kanskje en anledning til å invitere med en datter, en svigerdatter eller et barnebarn.
Alle er velkomne til fest 5. november kl. 18.00

Du kan lese mer KFUK-historie på nettstedet, www.Ynglingen.no

Les mer …

KFUK-ringen var 100 år i 2013

KFUK-ringen var 100 år i 2013 og feiret jubileet med storfint besøk den 5. november.

Men hvordan begynte det?

100 år er en høy alder og ingen andre avdelinger har levd et så langt liv i Ynglingens historie. Men KFUK –ringen var ikke den første kvinneavdelingen i Ynglingen. Da Stavanger Ynglingeforening ble Stavanger Kristelige Ungdomsforening i 1907 hadde UKKF, Unge Kvinners Kristelige Forening, eksistert siden 1888 og Ynglingeforeningens Kvinneforening fra 1885.

UKKF var en forening for jenter som ble ledet av en forstanderinne frk Laura Monsen i 25 år. Arbeidet var ikke så ulikt det som ble drevet av Ynglingeforeningen for gutter, men noen forskjeller var det også. I UKKF var søndagsmøter med rykende varm te, en bolle, to kavring - og hvite damaskduker opplegget. UKKF hadde ikke eget lokale og måtte flytte aktiviteten med ujevne mellomrom. Derfor ble invitasjonen fra Ynglingeforeningen i 1907 om å bli med i den nye Stavanger Kristelige Ungdomsforening mottatt med takk. Frk Monsen støttet innmeldelsen, men av de som hadde vært mest aktive i UKKF var det nok noen som ikke ble med over til guttene og mennene i Ynglingeforeningen.

UKKF var forløperen til KFUK og det var på ingen måte selvsagt at foreningen skulle slå seg sammen med Ynglingeforeningen når denne ble Ungdomsforening. Skepsisen var knyttet til hvorvidt kvinnene ville bli overkjørt av mennene i styre og stell av foreningen.

Laura Monsen hadde en stor stjerne blant jentene både i UKKF og fra 1907 i Ungdomsforeningen. Hun trakk seg tilbake i 1913, samme år som KFUK-ringen ble startet og døde i 1920, 73 år gammel.

Stavanger kristelige Ungdomsforening

De første årene var Ungdomsforeningen en stor suksess, men noen av de «gamle» KFUK-erne var åpenbart ikke fornøyd med det nye og meldte seg i 1919 ut for å starte en ny KFUK-gruppe utenfor Stavanger Kristelige Ungdomsforening. Den nye Stavanger KFUK fikk etter hvert sitt eget hus, Dronningensgate 12, huset som i dag er Telemuseum og ligger i krysset Løkkeveien –Dronningensgate. Stavanger KFUK fikk problemer med driften under krigen og da det kom et tilbud fra Stavanger Kristelige Ungdomsforening om sammenslåing sa Stavanger KFUK ja takk.

Kvinneforeningen

Men Ynglingeforeningen hadde også en Kvinneforening før UKKF ble kollektivt innmeldt i 1907. Den var nok først og fremst en støtteforening for arbeidet i Ynglingeforeningen og ble startet i 1885. Kvinneforeningen hadde mange dyktige ledere, men jubileumsboka trekker fram frk. Dorthea Geertsen som den som betød mest i årene før Ynglingeforeningen ble Ungdomsforening i 1907. Kvinneforeningen ble midlertidig nedlagt da KFUK startet opp i 1913. Det var nok ikke bare vellykket for noen år senere, i 1924 inviterer fire godt voksne damer til å gjenoppta aktiviteten i Kvinneforeningen. «Eldre medlemmer innbys hjerteligst»- står det i kunngjøringen. Blant initiativtakerne finner vi Benny Håland og Gurine Hindahl.

Det hvite kors

Den tredje gruppen som må nevnes når vi skal finne røttene til KFUK-ringen er «Det hvite kors» Foreningen ble startet omkring århundreskiftet og hadde som formål å arbeide for « å høyne moralen, arbeide på seg selv» og « komme de ulykkelige som var kommet på avveie til hjelp» Blant initiativtakerne finner vi mange kjente Stavangernavn; Oftedahl, Norheim og Karen Norås – som siden ble gift med fabrikkeier August Mauritzen.

Det hvite kors gikk med entusiasme inn i Stavanger Kristelige Ungdomsforening i 1907 og i spissen for foreningen stod allerede den gang Cecilie Tvedt som alt i 1908 ble en del av ledelsen i Stavanger kristelige ungdomsforening og ble der i en kvinnealder. I oversikten over formenn og nestformenn i Ynglingen er Cecilie Tvedt oppført fra 1908 og med noen avbrudd helt til 1939!

Hva hun betød for utviklingen av KFUK er det ikke plass til her, men i foreningsbygget på Lassa har hun fått et rom oppkalt etter seg, det vi ofte kaller styrerommet heter Cecilies Minde , og på veggen utenfor henger bildet.

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra jubileumsboka fra 75 –årsjubileet i 1943