Ynglingeposten desember 2013

Feire jul –  SkySing i  Petri kirken for 44. gang

201312 feirejulVi fikk  møte et Sky SING i toppform  i Petrkirken til korets årlige julemarkering.

Det sprudlet av sangglede – av fiffig korregrafi, soloer på gitar og piano, solister og blåsere denne kvelden. Harald Eriksen i kjent stil med ny rød sløyfe setter som alltid tonen for koret og den litt særpregede varianten av en julekonsert som Sky SIng presenter.  Når koret skal takke i programbladet er det først og fremst  «en takk til Gud og  Jesus og de», så kommer sponsorene, alle hjelperne og så til slutte «en lite takk til oss selv for tålmodighet, målbevissthet og dyktighet»

Les mer …

Ynglingeposten Oktober 2013

KFUK– Ringen feirer 100-årsjubileeun; Hipp Hipp Hurra!

5. november kl 18.00 (merk tiden!) markerer Ynglingens eldste underavdeling sitt 100-årsjubileum. Det skjer i Hæremsalen, i 2. etasje i Ynglingen, og generalsekretær i Norges KFUK-KFUM Adelheid Firing Hvambsal er hovedtaler .

KFUJK-Ringen er foreningens «Grand old ladies». Ingen i Ringen har vært med fra starten av, men mange av de som nå utgjør medlemsflokken, kan vise til 50, 60 og gjerne 70 års medlemsskap i foreningen.

Frøydis Zakariassen inviterer på vegne av KFUK-Ringen KFUK-ere i alle aldre til fest. Yngre KFUK-erer som leser om jubileet her, kan kanskje ta med seg mor eller en tante med bakgrunn i Ynglingen. For dere som er trofaste medlemmer, er dette kanskje en anledning til å invitere med en datter, en svigerdatter eller et barnebarn.
Alle er velkomne til fest 5. november kl. 18.00

Du kan lese mer KFUK-historie på nettstedet, www.Ynglingen.no

Les mer …

KFUK-ringen var 100 år i 2013

KFUK-ringen var 100 år i 2013 og feiret jubileet med storfint besøk den 5. november.

Men hvordan begynte det?

100 år er en høy alder og ingen andre avdelinger har levd et så langt liv i Ynglingens historie. Men KFUK –ringen var ikke den første kvinneavdelingen i Ynglingen. Da Stavanger Ynglingeforening ble Stavanger Kristelige Ungdomsforening i 1907 hadde UKKF, Unge Kvinners Kristelige Forening, eksistert siden 1888 og Ynglingeforeningens Kvinneforening fra 1885.

UKKF var en forening for jenter som ble ledet av en forstanderinne frk Laura Monsen i 25 år. Arbeidet var ikke så ulikt det som ble drevet av Ynglingeforeningen for gutter, men noen forskjeller var det også. I UKKF var søndagsmøter med rykende varm te, en bolle, to kavring - og hvite damaskduker opplegget. UKKF hadde ikke eget lokale og måtte flytte aktiviteten med ujevne mellomrom. Derfor ble invitasjonen fra Ynglingeforeningen i 1907 om å bli med i den nye Stavanger Kristelige Ungdomsforening mottatt med takk. Frk Monsen støttet innmeldelsen, men av de som hadde vært mest aktive i UKKF var det nok noen som ikke ble med over til guttene og mennene i Ynglingeforeningen.

UKKF var forløperen til KFUK og det var på ingen måte selvsagt at foreningen skulle slå seg sammen med Ynglingeforeningen når denne ble Ungdomsforening. Skepsisen var knyttet til hvorvidt kvinnene ville bli overkjørt av mennene i styre og stell av foreningen.

Laura Monsen hadde en stor stjerne blant jentene både i UKKF og fra 1907 i Ungdomsforeningen. Hun trakk seg tilbake i 1913, samme år som KFUK-ringen ble startet og døde i 1920, 73 år gammel.

Stavanger kristelige Ungdomsforening

De første årene var Ungdomsforeningen en stor suksess, men noen av de «gamle» KFUK-erne var åpenbart ikke fornøyd med det nye og meldte seg i 1919 ut for å starte en ny KFUK-gruppe utenfor Stavanger Kristelige Ungdomsforening. Den nye Stavanger KFUK fikk etter hvert sitt eget hus, Dronningensgate 12, huset som i dag er Telemuseum og ligger i krysset Løkkeveien –Dronningensgate. Stavanger KFUK fikk problemer med driften under krigen og da det kom et tilbud fra Stavanger Kristelige Ungdomsforening om sammenslåing sa Stavanger KFUK ja takk.

Kvinneforeningen

Men Ynglingeforeningen hadde også en Kvinneforening før UKKF ble kollektivt innmeldt i 1907. Den var nok først og fremst en støtteforening for arbeidet i Ynglingeforeningen og ble startet i 1885. Kvinneforeningen hadde mange dyktige ledere, men jubileumsboka trekker fram frk. Dorthea Geertsen som den som betød mest i årene før Ynglingeforeningen ble Ungdomsforening i 1907. Kvinneforeningen ble midlertidig nedlagt da KFUK startet opp i 1913. Det var nok ikke bare vellykket for noen år senere, i 1924 inviterer fire godt voksne damer til å gjenoppta aktiviteten i Kvinneforeningen. «Eldre medlemmer innbys hjerteligst»- står det i kunngjøringen. Blant initiativtakerne finner vi Benny Håland og Gurine Hindahl.

Det hvite kors

Den tredje gruppen som må nevnes når vi skal finne røttene til KFUK-ringen er «Det hvite kors» Foreningen ble startet omkring århundreskiftet og hadde som formål å arbeide for « å høyne moralen, arbeide på seg selv» og « komme de ulykkelige som var kommet på avveie til hjelp» Blant initiativtakerne finner vi mange kjente Stavangernavn; Oftedahl, Norheim og Karen Norås – som siden ble gift med fabrikkeier August Mauritzen.

Det hvite kors gikk med entusiasme inn i Stavanger Kristelige Ungdomsforening i 1907 og i spissen for foreningen stod allerede den gang Cecilie Tvedt som alt i 1908 ble en del av ledelsen i Stavanger kristelige ungdomsforening og ble der i en kvinnealder. I oversikten over formenn og nestformenn i Ynglingen er Cecilie Tvedt oppført fra 1908 og med noen avbrudd helt til 1939!

Hva hun betød for utviklingen av KFUK er det ikke plass til her, men i foreningsbygget på Lassa har hun fått et rom oppkalt etter seg, det vi ofte kaller styrerommet heter Cecilies Minde , og på veggen utenfor henger bildet.

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra jubileumsboka fra 75 –årsjubileet i 1943

Med Viervåg drog vi av sted (1943-1972)

Skrevet av Kjell A. Jensen

viervag side1

Minner fra årene 1943 - 1972

Forsidebildet er hentet fra en gutteleir som jeg deltok i på Vier i 1943. Noen vil gjerne dra kjensel på gruppelederne: Nærmest kamera står Leif Pallesen, Kåre Olsen, Olav Stousland og Carstein Brekke.

Les mer …

Ynglingens storhetstid

I Ynglingen har vi tre Y's mens klubber. Alle klubbene arbeider for å støtte barne- og ungdomsarbeidet i foreningen. 17. april samlet de seg både fra Stavanger, St. Svithun og Lassa Y's men til et fellesmøte med tittelen "Ynglingen, stolt fortid - usikker framtid?"
En del av programmet var et kåseri av Henrik Jacobsen som delte gamle gode minner fra en av storhetsperiodene, den på 50- og 60 tallet.

Slik begynte Henrik i Ynglingen; resten av kåseriet finner du her.

Les mer …