Ny formann i Ynglingen (Aftenbladet 1 mars 1985)

Stig Ellingsen (32) som til daglig er prest ived Rogaland A-senter, ble onsdag 27. februar 1985 valgt til ny formann i Ynglingen i Stavanger. Han overtar etter Svend Jacobsen som hadde frasagt seg gjenvalg. Kjell Gunnar Berentsen ble gjenvalgt som formann i foreningens administrasjonsutvalg.

Flyttingen fra Madlaveien 24 til nye lokaler på Lassa er det som preger fjorårets årsmelding. Årsmøtet konstanterte med tilfredshet at nybygget holdt seg i underkant av budsjetterte kostnader. Innkjøp av EDB-anlegg til hjelp i administrasjonen og regnskapsføring, og avsetning av 50000 kronser til nye tiltak/media, ble tiltrådt av årsmøtet. Ynglingen har et eget utvalg som skal legge frem innstilling for hovedstyret om nærradio og medievirksomhet i foreningens regi.

 

Investering i ungdom (Aftenbladet 24 november 1984)

I dag tar Stavanger Kristelige Ungdomsforening, Ynglingen, i bruk sitt nybygg på Lassa, Nedre Tjensvoll. Det er en merkedag for foreningen, men også for den by som i så mange år har hatt Ynglingen virksom blant ungdommen.

Ynglingen er en av byens eldtse foreninger. Dens historie starter i 1868. Brødrene Rasmus og Peter Hærem ga startskuddet. Ynglingen er også en av de aller første av de foreninger som i dag tilhører Norges Kristelig Ungdomsforbund. Som den lokale Ynglingen er en av de største foreninger i Stavanger, er Norges Kristelige Ungdomsforbund en av de største ungdomsorganisasjonene i landet.

Stavangere vet hva Ynglingen har betydd for ungdom i denne by. Titusener av jenter og gutter har fått meningsfylt engasjement gjennom foreningen. Byens liv har på mange områder vært preget av folk som i sine ungdomsår har mottatt sterke impulser i Ynglingen. Kirken bærer også preg av de mange som fikk sin livskurs staket ut av folk som Hærem-brødrene og de mange dyktige ledere som fulgte detter dem. Ynglinger er spredt som prester over hele landet. Det kan knapt være noe meninghetsråd i Stavanger uten at en eller flere av medlemmene har røtter i Ynglingen.

For tretti år siden flyttet Ynglingen fra Asylgata til Madlaveien. Nå er et stort og godt bygg reist på Lassa, like ved store friområder med idrettsanlegg. Det er all grunn til å håpe at det her blir et aktivt og levende sentrum for nye tusener av unge.

Stavanger Kommune har vist å verdsette betydningen av Ynglingen. Derfor har man også i forbindelse med det nye bygg på avgjørende måte medvirket til at det er blitt virkelighet. Byen har satset på at Ynglingen fortsatt skal spille en sentral rolle blant ungdommen. Med sitt økonomiske engasjement har Stavanger kommune investert både med sikte på den aktuelle situasjon og for morgendagen. Det er god ungdomspolitikk.

Lederartikkel i Stavanger Aftenblad