Fulltkjør på Lassa (Aftenbladet 24 november 1984)

19841124fulltkjorpalassa1

 

Liv og røre på Lassa der Ynglingeni dag tar i bruk det nye huset sitt:

- Flyttingen til nye lokaler på Lassa er et godt utgangspunkt for nye oppgaver og utfordringer i foreningens arbeid for barn og unge i Stavanger.

Det sier Svend jacobsen, formann i Ynglingen - eller Stavanger Kristelige Ungdomsforening som er stikkord hvis du leter i telefonkatalogen.

Med mottelse og innflyttingsfest markerer foreningen i formiddag og kveld at den 30 år lange perioden Madlaveien er slutt. Der har forlengst ivrige Odd Fellow'er tatt over for ombygging til losje.

- Dette er den tredje store flyttingen i foreningens 116 år lange liv, sier Jacobsen, den 34 år gamle avdelingssjefen ved Rogalandsdata, som har stått ved roret i flytteseilasen. Han fører også familietradisjonen videre i det både hans bestefar og oldefar er tidligere formenn i foreningen.

Hus-spørsmålet har stått på forneningens dagsorden flere ganger. I de første årene holdt foreningen ved flere anledninger på å bli oppløst, fordi kontingenten var for lav til å dekke husleien.

Derfor satte de unge menn (kvinnene fikk medlemsskap i 1907, seks år før stemmerett for kvinner ble innført i Norge) i gang pengeinnsamling, og kjøpte hus i Asylgaten. Året var 1881.

Byfornyelse etter krigen, første til at ynglingen måtte se seg om etter et nytt tilholdssted. Det ga Bøndernes Hus i Klubbgaten, og Ynglingen på Madlaveien, som i 1954 var langt fra sentrum, kommer nå midt i sentrul på Lassa, med mange unnbyggere i området.

- En bydelsforening?

- Nei. Ynglingen tar sikte på å være en forening for hele byen, på samme måte som før. Men vi håper selvsagt at folk i Stokka/Tjensvoll-området vil gå i Ynglingen, og vi håper også på samarbeid med meningnhetene.

- Har ikke Ynglingen etter hvert utspilt som rolle, fordi meninghetene driver samme type arbeid?

- Jeg tror Ynglingen står friere enn mange meningheter når det gjelder arbeidsmetoder i kristent barne- og ungdomsarbeid. Jeg tror foreningen blant annet har som oppgave å drive nybrottsarbeid, det har vi vist blant annet ved idrett, Sky Sing som et av landets første ten-sing kor og ungdomsarrangementene med dans som det for få år siden stod strid om, det såkalte Ship Shape.

Jacobsen opplyser at det er 1500 ynglinger som setter seg på flyttelasset fordelt på 1000 barn og unge, 200 ledere og 300 voksne medlemmer.

Forening har 20 avdelinger som drive aktiviteter som idrett, speiding, kor, førskoletreff, åpen fritidsklubb, voksenarbeid.

Ved siden av alle de frivillige lederne, har forneing tre heltidsansatte sekretærer - en av dem er prest - pluss vaktmester og sivilarbeider.

- Allerede for 17 år siden var vi klar over at lokalene på Madlaveien ville bli for små. Da Motorveien ble planlagt, var foreningen på noen tegninger tegnet inn nærmest som en "trafikkøy" med dårlige muligheter til å drive arbeid for barn og unde, framholder Jacobsen, som berømmer Stavanger kommune som stilte tomten på Lassa til disposisjon for foreningen.

Bygget på Lassa er i tre etasjer med rom fra festsal til mindre grupperom.

- Vi har lagt vekt på å få et solid og mest mulig vedlikeholdsfritt bygg, sier Jacobsen. Huset er på 2000 kvadratmeter, 500 mer enn foreningen hadde på Madlaveien. Prislappen er 10 millioner finansiert ved lån på 4,5 millioner der kommunen dekker renter og avdrag, samt egenkapital, fonds og innsamlede midler.

- Foreningsveien framover?

- Foreningsarbeidet under vignetten "Norges Ungdom for Kristus" vil vi drive videre, men stadig med tanke på hvordan vi best kan møte behovet blant barn og unge. En gruppe som ha tenkte framtid vil om kort tid legge fram en strategisk plan for foreningens hovedstyre, med anbefaling om hvor vi bør sette inn kreftene.

Sier Svend Jacobsen, som idag slår dørene opp for en ukes festligheter, med innvielsesfest, kirkekaffe, Bjørn Eidsvåg-konsert, Knerten-treff, Unge Voksne kro...

 

19841124fulltkjorpalassa2

Årsmøte i Ynglingen (Aftenbladet 2 mars 1984)

Ynglingen, Stavanger Kristelige Ungdomsforening avholdt sitt årsmøte onsdag. Årsmeldingen for 1983 - foreningens 115 virkeår - trakk spesielt fram at fjoråret betød et gjennombrudd for planene med nybygg på Lassa. Foreningens arbeid spenner vidt, og foreningen håper å nå enda lenger ut til byens barn og unge når flyttingen er et faktum.

Svend Jacobsen ble gjenvalgt som formann. Nye nestformenn i Ynglingen er Runar Anderson og Kari Toftøy Andersen, mens Stig Ellingsen, Tove Askeland og Anne Birte A Johnsen ble innvalgt som nye hovedstyremedlemmer.

Ynglingen på vei mot nybygg på Lassa

Første spadestikk 17.12.1983

Svend Jacobsen var leder i hovedstyret da planene om nybygg på Lassa ble realisert. Representanter fra alle avdelinger og alle aldersgrupper var med da det første spadestikket ble tatt på Lassa 17. desember 1983. I den anledning holdt Svend en tale som oppsummerte det arbeidet som hadde pågått siden 1967. Vi gjengir det aller meste av talen her:


Kjærer venner av foreningen!

17. desember markerer siste fase av foreningens største prosjekt i nyere tid. Første gang tanken om et nybygg ble lansert var etter at Hovedstyret i 1967 nedsatte et utvalg som skulle gi en innstilling om foreningens framtidsplaner.

6. mars 1986 la utvalget fram et forslag om nybygg i Tjensvollområdet sammen med et rombehov på 2500 m2. Utvalget bestod av Åse Jensen, Else Johannesen, Gustav Haver, Ingvald Holm, Kjell Jensen og Ingvar Kinserdal. I rapporten heter det at Jon Arnøy har vært konsulent.

Samtidig med dette, 27. februar, gjorde foreningen sin første henvendelse til kommunen for å få tildelt en tomt på Tjensvoll. Formell søknad til kommunen ble sendt 6. november 1970
På sitt møte 14. juni 1971 vedtok Stavanger bystyre å overta en tomt på Lassa fra Stavanger Boligbyggelag. Under samme sak ble denne tomten bortfestet til Ynglingen for kr. 100 pr år.
Hovedbegrunnelsen for dette vedtaket var usikkerheten med motorveien og små muligheter for utvidelser av foreningens bygg på Madlaveien 24.

I 1976 ble en romkomite opprettet. Den bestod av Einar Iversen, Kjell Jensen, Marit Dagsland og Magne Nesvik. Også denne komiteen kom fram til et rombehov på vel 2500m2, inkludert en gymnastikksal på ca 300m2.

I november 1977 vedtok hovedstyret å engasjere arkitekt Brandsberg-Dahl. Flere tegninger ble laget. Fra 6000 m2 til 21 millioner i 1978 til 3000m2 til 16 mill i 1980.
Samtaler med politisk ledelse i kommunen ved ordfører Rettedal, varaordfører Hjertvik og rådmann Svihus høsten 1981 medførte at vi søkte økonomisk støtte, men fikk forsiktig avslag og oppfattet poenget: Det blir for dyrt.
10 år etter at første fase var over satt vi igjen med en utålmodig medlemsmasse, nedslitte og lite vedlikeholdte lokaler og en skjerpet konkurranse mellom de gode aktive tilbud til våre barn og unge – og de passive «fordummende» og fornedrende miljøer.

I 1982 satt vi opp en ny romplan, en enkel beskrivelse og en kostnadsramme på 8-8,5 mill. Vi tok kontakt med 3-4 firma som kunne tenke seg å komme med et uforbindtlig forslag til løsning. Nye møter med ordføreren og kommuneledelsen fulgte. Dette resulterte i at vi samme høst (6. oktober) utlyste Madlaveien 24 for salg. Før nyttår 1982 var i prinsippet salget av Madlaveien og tegninger for nybygget klar.

I februar kom årsmøtet. Det er ikke ofte det er sommerfugler om vinteren, men den kvelden var det noen i min mage!
Årsmøtet gav sin tilslutning til salg av Madlaveien 24 og gav hovedstyret fullmakt til å arbeide videre med de planene som forelå. Med dette sa foreningen ja, og et ubetinget ja til det arbeidet og de tanker som ble lagt til grunn 15 år tidligere.

I tur og orden fulgte så søknader om lån, nye tegninger med beskrivelser, prisfastsettelse, søknad til kommunen med behandling i formannskapet og to ganger i bystyret med konsesjonssøknad til fylkesmannen, som svarte positivt for 2 dager siden. Vi har hatt tegninger og planer til godkjenning hos bygningsrådet.
Alt dette har tatt tid, - og mer til

Likevel er det lett å reagere slik som en av speiderlederne gjorde da jeg fortalte om første spadestikk: «Nå alt».

Det er ikke alle som vil skrive på et slikt utsagn. Men dett dekker en følelse av at da det først kom i gang – har det gått fort.

Dette er en del av vår forenings historie i de siste 16 år. Det er en liten del, men ikke desto mindre en betydelig del.

Dagen i dag er ikke bare begynnelsen på noe nytt. Den markerer starten på slutten av en 30-årsperiode som har dekket store endringer i arbeidsmåter og nye arbeidsgrener.

Y`s Men, KFUM kameratene, Treffen og Ten Sing er tilskudd fra denne perioden. I tillegg må vi nevne TT, 100-årsjubileeum og Jubelyuke.

La oss ikke glemme at mange av oss har minner fra denne peioden. La oss derfor bruke tiden fram til vi flytter fra disse husene til å pleie disse.

Dere 20 som i dag symbolsk har startet byggingen av vårt nye foreningslokale skal ved innvielsen av bygget få overrakt et minne om det dere var med på.

Til alle som er her i dag vil jeg si: La oss sammen arbeide for at den glede og den Gudstro som vi alle har opplevd i Ynglingen, også skal komme nye grupper mennesker til gode.

Gratulerer med dagen.

2000 barn og unge i Ynglingen (Aftenbladet 4 september 1978)

197809042000barnogunge

Omlag 2000 barn og unge blir hver uke aktivisert i Ynglingen. Fredag ble høstsemesteret som vanlig åpnet med fest for alle foreningens ledere, og i alt 140 fikk her inspirasjon til fortsatt jobbing. De fikk møte en ny fulltidsansatt i ynglingen, nemlig Edwin Bratli som har overtatt som senterleder på Treffen Snack fritidsklubb. Denne stillingen har vært ledig i lengre tid.

- Vi må løfte blikket og se målet for vårt arbeid, oppfordret Ynglingen-formann Arne Askeland i sin hilsen. - Vi skal vise så mange som mulig av Stavangers unge til Jesus Kristus, sa han.

I slutten av oktober blir det arrangert spesielle "Ynglingedager" med tre store fester for barn, ungdom og voksne. Her deltar sangeren Per Asplin.

Politikerne Arne Rettedal, Olav T. Laake og Halvor Hjertvik var invitert til en spørsmålsrunde om aktuelle ungdomspolitiske spørsmål. Alle tre ga full støtte til det arbeidet som legges ned i de kommunale fritidsklubbene, og de borgerlige for foreningslivet, var det idag bred enighet om begge disse sidene ved ungdomsarbeidet. 50 prosent-regelen at organisasjonene får 50 prosent av lederlønningene dekket av kommunen, var det og enighet om skulle fortsette, selv om kommunen skulle få noe dårligere råd. Arne Rettedal kunne fortelle at det ble arbeidet med å få tilskuddsordninger til ungdomsledere i idrettslagene. Det er en slik støtteordning kan komme i stand alt til neste år.

Kommunepolitikerne var enige om at kommunen også måtte hjelpe til med å legge de fysiske forhold til rette for ungdomsarbeidet, blant annet ved at ynglingen kan få ny og hensiktsmessige lokaler på tomten ved idrettsanlegget på Lassa.

På festen ble det ellers servert reker og 35 kilo gikk ned på høykant. Siste del ble overlatt Kristin Solli og Harald Schøyen. - Det er ikke vi som skal gjøre alt sammen, men Gud, forkynte ekteparet fra Vinje i Telemark gjennom visesang og klovnestreker. - Noe av det vi ungdomsledere har vanskeligst for å lære at Gud skal gå foran og vi kommer etter sa Harald Schøyen, fullt utkledd som en klovn. Vi ler av klovnen, men i Guds øyne er vi jo alle klovner som hver dag dummer oss ut.

Sindre Eide

sindre eide

Sindre Eide har drevet med sang og musikk hele sitt liv gjennom sin mangeårige prestetjeneste.

Han var knyttet til Ynglingeforeningen som ungdomsprest.

En ungdomskultur som mange så på som en fiende, gjorde Sindre til et virkemiddel for å forebygge ungdomsproblemer, ikke minst knyttet til rus.

Da Sindre begynte i Ynglingen i 1968 innledet foreningen et samarbeid med Stavanger kommune om en ny fritidsklubb i Bekkefaret bydel. Kommunen så behovet for nye fritidstilbud i bydelene og Ynglingen var interessert i å desentralisere sin virksomhet.

Les mer …

Osvald Grønning

I nesten hele historien har Ynglingen hatt ansatte sekretærer ledere som har stått for den daglige virksomheten. Disse har på ulike måter profilert foreningen utad og vært limet som har bundet medlemmene sammen. I tillegg til de administrative oppgavene har sekretærene måttet løse en rekke praktiske oppgaver både i byen og på Vier.

Sekretærene har ofte betydd mye for medlemmene både gjennom personlige samtaler, i komiteer, gjennom andakter og bibeltimer.
Sekretærene har gjerne hatt lederansvar på leirer og turer for barn og unge.
Studerer vi oversikten over Ynglingens sekretærer og daglige ledere vil vi gjerne finne flere som særlig har betydd mye oss fra tiden vi var aktive i foreningen.

I årene 1960-1970 var Osvald Grønning sekretær i Ynglingen

Les mer …

Ynglingens julatresalg

Skrevet av Kjell A. Jensen

Stavanger Y’s Men’s klubb og St.Svithun Y’s Men’s klubb har solgt juletrær til inntekt for Ynglingen siden Stavanger YMC ble startet i 1958. Gjennom årene har dette gitt foreningen store inntekter.

Les mer …

Minner fra min tid i Ynglingen

Skrevet av Fridtjof Idsøe

Mine minner fra Ynglingen strekker seg tilbake til rundt 1950, da jeg fulgte min bror til Gutteavdelingen I Asylgaten. For en beskjeden gutt fra Våland var det overveldende å møte en så stor forsamling. Sikkert 100 gutter på min alder. Gutter fra hele byen ! 

Les mer …

Speiderbilder

Straks etter krigens slutt i 1945 tok Norges Kristelige Ungdomsforbund opp tanken om å starte eget speiderarbeid. Målet var å stifte et eget speiderforbund i likhet med KFUK speidernes forbund. Rundt opp i landet våknet interessen for å starte et eget speiderarbeid innen Norges KFUM. I august 1945 var 115 speiderledere fra flere steder i landet samlet på Nærnes på leirstedet Strandheim i Røyken, ved Oslofjorden, Flere av disse kom fra Ynglingen i Stavanger. Her avla lederne speiderløftet da de la hånden på et senket, norsk flagg. En av dem var Arthur Johnsen som senere ble troppsassitent i Stavanger 1. KFUM speidertropp. Leder for denne troppen var Otto John Espedal.

Sommeren 1946 deltok over 100 norske KFUM speidere på en internasjonal speiderleir i Sønderborg i Danmark. Mer enn 30 speidere fra Ynglingen dro med tog av gårde til Larvik der de møtte speidere fra andre steder landet. Alle dro videre med fergen «Peter Wessel». Leder for gruppen fra Ynglingen var Karl Vihovde. For de fleste var dette første gang de var i «utlandet».

speiderbilder01

KFUM speiderarbeidet i Ynglingen kom langsomt i gang i 1946. Det var særlig Gustav Haver, Torgny Våland og Karl Vihovde, Carstein Brekke, Per Søiland, og Arthur Johnsen som stod i spissen for speiderarbeidet i Ynglingen den første tiden. Etter hvert kom mange flere ledere til. De fleste av disse hadde vært i ivrig med i foreningen under krigen.

Den første tiden manglet de nye speiderne både uniformer og speiderutstyr.

KFUM speiderne deltok for første gang i Folketoget i Stavanger i 1946.

På bildet legger vi merke til at ingen av speiderne hadde uniformer, men noen få hadde fått tak i speiderskjerf. Patruljefører Rolf Nordin hadde klart å få i stand et patruljebanner til Ørnepatruljen. Banneret bæres av Kjell A. Jensen. Flagget til venstre bæres av  Karl Edvard Egenberg og flagget midt på bildet bæres av Knud Holm.

speiderbilder02

Sommeren 1946 ble det arrangert leir for ynglingespeiderne på Vier.

Her ser vi Karl Vihovde som var sjef på leiren.

speiderbilder03

Flaggheising og morgenbønn.

 

Dagene gikk med til øvinger i speiderferdigheter, idrett og matlaging.

Om kveldene samlet alle seg til leirbål ned ved naustet med underholdning, allsang og andakter.

 

speiderbilder04

Her er et utsnitt av teltleiren.

Hver patrulje spiste og lagte mat og kokte på gruer. Dette var ikke uten problemer. Vi hadde ingen muligheter for lagring av maten. Det regnet en del av tiden slik at veden ble våt, og det ble vanskelig å få varme på grua. Legg merke til teltet. Slik så alle ut. Det var enkle pyramidetelt som familier hadde tatt vare på fra før krigen.

speiderbilder05

Sultne speidere klar for et måltid.

speiderbilder06

En gruppe danske FDF speidere var gjeste under leiren på Vier. FDF speiderne var på den tiden nærmere knyttet til dansk KFUM enn de danske KFUM speiderne som var nærmere knyttet til dansk indremisjon. Etter leiren på Vier, ble gjestene innkvartert privat. Alle dro på rundtur i byen for å bli bedre kjent. Her er alle samlet etter et besøk i Domkirken. På bildet kjenner vi gjerne igjen Arthur Johnsen, Børge Smith, Gustav Haver, Karl Vihovde og Karl Lars Clemetsen.