Medlemsbrev desember 2020

Her følger litt informasjon og julehilsen til medlemmer hovedstyret. Under invitasjonen til ekstraordinært årsmøte 6. januar finner du også "Prinsippavtalen mellom idretten og foreningen" som er grunnlag for årsmøte, Medlemsbrev_desember_2020.pdf 

Prinsippavtalen finner du HER. Trekningslisten medlemsutlodninger finner du HER.

Senior Ynglingen møter satt på vent

Kjære deltakere i Senior Ynglingen!

Kontaktutvalget har nylig hatt møte. Vi treffer stadig folk som savner møtene, og vi skulle gjerne sett at det hadde vært mulig å treffes. Vi har drøftet ulike alternativer, men konklusjonen er at vi fortsatt må sette dette på vent. En vesentlig del av våre samlinger er jo «drøs og dråpe». Samlingen rundt bordene med mat og den gode praten. Med de smittevernreglene som gjelder, ville dette vært vanskelig å få til.

Les mer …

Senior Ynglingen 25 år - 2018

I 2018 holdt Kjell Jensen et innlegg i forbindelse med 25 års jubileet til Senior Ynglingen. Dette innlegget er gjengitt her.


Fra Bergsmauet 2 på Straen til Ynglingen på Lassa

Midt på 18 hundre tallet bodde den ressursterke enken, Ragnhild Hærem, i et lite hus i Bergsmauet 2 i Gamle Stavanger. Her bodde hun sammen med sine 7 barn. 5 jenter og to gutter. Hun hadde et inderlig ønske om at de to sønnene, Peter og Rasmus, måtte vokse opp til et liv i Herrens tjeneste. Dette ønsket ble senere oppfylt.  

Ragnhild tok en tid del i samlingene til haugianerne i Stavanger, men fant seg ikke til rette her og gikk derfor over til herrnhuterne i Brødremenigheten. Disse var mindre opptatt av synd og mer av nåde. Dessuten var herrnhuterne kjent for å ha gode skoletilbud.

Dette benyttet enkefru Hærem seg av for sine barn. Ragnhild Hæren minnet stadig de to sønnene om at «den som vil gjøre noe for folket må begynne med barna og de unge.»

Les mer …

Medlemsutlodning 2020

Årets medlemsutlodning er organisert på en "ny" måte. Vi sender ikke ut fysiske loddbøker til alle, men utfordre medlemmer og venner av Ynglingen til å sende et valgfritt beløp til konro 3201.05.12734 merket loddbok. Du vil da få registrert det antall lodd som tilsvarer innbetalingen i foreningens medlemslotteri. En hel loddbok koster kr 500. Mer info om saken finner du 2020.09.28_Brev_om_medlemsutlodning_Brukergrupper.pdf.

Du er herved utfordret til å kjøpe lodd!